5. prosince 2021 | 11.00 hodin

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Prodej vstupenek na rok 2021

Vážení přátelé, příznivci lovecké hudby a koncertu České myslivecké Vánoce,

velmi nás překvapil velký zájem o koncert v této nelehké době a vaše velká podpora. Moc si toho vážíme a těšíme se na setkání v neděli 5. prosince ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Budeme však muset splnit podmínky mimořádného opatření vlády platné od 22. listopadu 2021, na jehož základě bude vstup povolen osobám, které nemají žádné klinické příznaky onemocnění covid-19 a vyhoví jedné z následujících podmínek:

Podmínky pro vstup na koncert:

a) laboratorně potvrzené onemocnění covidem-19 v době do 180 dní od záchytu onemocnění,
b) potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uběhlo nejméně 14 dní,
c) potvrzení od lékaře o kontraindikaci k očkování, zaznamenané v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a současně negativní PCR test ne starší než 72 hodin od odběru,
d) osoby do 18 let věku doloží negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin od odběru,
e) tzv. rozočkované osoby u kterých neuběhlo 14 dní od dokončeného očkování, a které se prokáží negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin,
f) děti do věku 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.

Kontrola splnění podmínek:
Před vstupem do Rudolfina bude splnění výše uvedených podmínek kontrolováno pořadatelskou službou. Buď v aplikaci Tečka na mobilním telefonu, nebo předložením platného certifikátu. Zdravotní kontraindikace bude muset být též prokázána potvrzením lékaře. Prosíme vás o včasný příchod (otevřeno bude od 10.00 hod.) a přípravu všech potřebných dokladů a vstupenky, aby mohlo vpuštění na koncert proběhnout v klidu a plynule.

Respirátor:
Při pohybu v prostorách Rudolfina a přítomnosti v sále po celou dobu koncertu je nutné mít nasazený respirátor případně nanoroušku (obyčejné modré roušky, šátky, látkové roušky apod. tuto podmínku nesplňují).

Podmínky pro vrácení vstupného:
Po zralé úvaze jsme dospěli k názoru, že žádné video nedokáže nahradit atmosféru živého koncertu a osobního setkání v Rudolfinu. Pokud nedojde k dalším opatřením vlády, tak se budeme řídit výše uvedenými podmínkami a koncert se uskuteční. V případě velkého omezení počtu posluchačů nebo úplného zákazu kulturních akcí koncert zrušíme a vrátíme všem našim milým a vstřícným posluchačům vstupné.

Podmínky se mohou změnit i na poslední chvíli. Proto prosím sledujte aktuální informace na www.ceskemysliveckevanoce.cz a o podmínkách vstupu informujte vaše přátele, kterým jste obstarali vstupenky.

Za organizátory
Petr Šeplavý
jednatel Rembrandt s.r.o.